Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Εὐχὲς γιὰ μιὰ ἐλπιδοφόρα ἄνοιξη...Τί θὰ φέρει στὰ έλπιδοφόρα φτερά της ἡ ἄνοιξη. Τί θά 'χουν τὰ ἀεράκια της γιὰ νὰ ξαναζωντανέψουν νεκρὲς ἀγάπες. Τί θά 'χουν τὰ μαβιά της ἀπογεύματα ὥστε νὰ κάνουν τὰ μάτια φῶς τῆς καρδιᾶς...; Ἐγὼ ἦμουν τὸν χειμῶνα μελαγχολία καὶ ἀγνότητα... καὶ τὴν ἄνοιξη εἶμαι ὅλος φωτιὰ καὶ παθιασμένες άναμνήσεις..
Ἀνοιξιάτικο ἀπόγευμα. Μυρωδιὰ άπὸ κορμιὰ καὶ ἰδρώτες καὶ τριαντάφυλλα.

Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, μετ. Ἀγαθὴ Δημητρούκα, ἀπὸ τὸν τὸμο: Χίλιες ἐρωτικὲς στιγμὲς στὸ ἔργο τοῦ Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, ἐκδόσεις Πατάκη, Ἀθήνα 2016.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου