Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020

Guang Ye, a tribute (ΙΙ)

 

 

 

 

 

 

Guang Ye, ἀφιέρωμα (II)

Μὲ τὸν Κινέζο ζωγράφο Guang Ye, ἀσχοληθήκαμε σὲ προηγούμενη ἀνάρτησή μας (κλὶκ ἐδῶ).

Ἐπανερχόμαστε γιὰ νὰ παρουσιάσουμε μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἐλαιογραφίες του ποὺ πραγματικὰ ξεχωρίζουν. Μιὰ δουλειὰ μὲ ἑνιαία ματιὰ καὶ δομή, μὲ ἔντονες, θὰ ἔλεγε κανείς, τὶς ἐπιρροὲς ἀπὸ τὸν Φράνσις Μπέϊκον.

Ἐπαναλαμβάνουμε καὶ ἐδῶ, αὐτὸ ποὺ γράψαμε στὸ πρῶτο μέρος τοῦ ἀφιερώματος· πὼς ἂν μᾶς ρωτοῦσε κανείς, τί παρατηροῦμε ἢ σκεφτόμαστε βλέποντας τὸ ἔργο του Guang Ye, θὰ τοῦ ἀπαντοῦσαμε ὅτι: τελικά, ὁ ἔρωτας, διέπεται ἀπὸ τυραννικὸ καθεστῶς — τοῦ πόθου λογισμένου ὡς «τυράννου»!!


© κειμένου: gayekfansi.blogspot.g

© ἔργων Guang Ye: στόν καλλιτέχνη, στὶς γκαλερί, στὰ μουσεῖα καὶ τὶς συλλογὲς ποὺ ἀνήκουν.

 

 

 


 

 

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020

Guang Ye, a tribute (Ι)

 

 

 

 

 

 

Guang Ye, ἀφιέρωμα

Guang Ye, ποὺ δὲν πρέπει νὰ τὸν συγχέουμε μὲ τὸν ὁμώνυμο καλλιτέχνη τοῦ 16ου αἰῶνος, εἶναι Κινέζος καὶ δραστηριοποιεῖται στὸ Πεκίνο. Μπορεῖ ἡ κριτικὴ νὰ τὸν ἐντάσσει στοὺς LGBTQ καλλιτέχνες τῆς Κίνας, ὅμως οἱ ταμπέλες καὶ τὰ «διαβατήρια» ποὺ σοῦ «τυπώνει» ἡ κριτικὴ ἐδῶ λίγη ἀξία ἔχουν, μιὰ καὶ ὴ τέχνη τῆς ζωγραφικῆς εἶναι οἰκουμενική, καὶ ὅπως δήλωνε καὶ ὁ Τσαρούχης: ὅλοι οἱ ζωγράφοι τὸ ἴδιο κάνουν, παρατηροῦν καὶ ζωγραφίζουν κηλίδες φωτὸς καὶ σκιᾶς! Κάτω ἀπὸ αὐτὸ τὸ βλέμμα, λοιπόν, ὁ Guang Ye φαίνεται νὰ «βλέπει» καὶ νὰ ποδίδει μιὰ χαρὰ τὶς ζητούμενες χρωματικὲς κηλίδες.

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τὸ γεγονὸς ὅτι ὅταν δὲν δουλεύει μὲ ἀναφορὲς πάνω στὴν παραδοσιακὴ κινέζικη ζωγραφική, ἡ γκάμα τῶν χρωμάτων του παραμένει σὲ μιὰ γήινη ἰσορροπία, μὲ χρώματα στοὺς τόνους τῆς ὄμπρας καὶ τῆς ὤχρας· δεῖτε γιὰ παράδειγμα τὶς λεπομέρειες τῶν σωμάτων. Διαφορετικὴ χρωματικὴ γκάμα συναντᾶμε ὅμως ὅταν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ζωγραφικὴ ἐπηρεασμένη πὸ τὶς παραδοσιακὲς κινέζικες ὑδατογραφίες τῶν προηγούμενων αἰώνων, στοὺς ὁποίους ἡ τέχνη αὐτὴ ἄνθησε.

Ὅμως ὅλα αὐτὰ δὲν ἔχουν καὶ πολὺ σημασία, καὶ δὲν εἴμαστε βέβαια ἐμεῖς ποὺ θὰ κρίνουμε τὸν καλλιτέχνη· ἐμεῖς ἐδῶ, ἁπλά, θέλουμε νὰ τὸν παρουσιάσουμε, χι «ξερὰ» ἀλλὰ λέγοντας, ἂν μᾶς ἐπιτρέπετε, καὶ δυὸ λόγια· ἐξάλλου, ὁ ἴδιος, ξεκάθαρα μᾶς δηλώνει, πὼς μὲ τὴ ζωγραφική του ἀπευθύνεται στοὺς ἀνθρώπους προκειμένου νὰ τοὺς πληροφοτρήσει γιὰ τὸν συναισθηματικὸ κόσμο τῶν gay:

Θέλω νὰ ἐνημερώσω τοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὴν ὕπαρξή μας, τὶς συναισθηματικές μας ἀνάγκες καὶ τὰ ἐσωτερικά μας συναισθήματα μέσω τῶν παραδοσιακῶν κινεζικῶν μορφῶν τέχνης.

Ἂν δὲ μᾶς ρωτοῦσε κανείς, τί παρατηροῦμε ἢ σκεφτόμαστε βλέποντας τὸ ἔργο του Guang Ye, θὰ τοῦ ἀπαντοῦσαμε πώς: τελικά, ὁ ἔρωτας, διέπεται ἀπὸ τυραννικὸ καθεστῶς — τοῦ πόθου λογισμένου ὡς «τυράννου»!!

 

ἐν μέσῳ καραντίνας...

gayekfansi.blogspot.gr
 
© κειμένου: gayekfansi.blogspot.gr

© ἔργων Guang Ye: στὸν καλλιτέχνη, στὶς γκαλερί, στὰ μουσεῖα καὶ τὶς συλλογὲς ποὺ ἀνήκουν.

 

 Δεύτερο μέρος τοῦ ἀφιερώματος στὸν Guang Ye: Κλὶκ ἐδῶ.
 

 

 

Guang Ye (πηγή).