Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

Saul Lyons, a tribute

Saul Lyons, μιὰ γνωριμία
Ὁ Saul Lyons, γεννημένος στὸ New Hope τῆς Πενσιλβανίας, ἦταν ἀρχικὰ σχεδιαστὴς μόδας. Σὲ ἡλικία 45 χρονῶν ἀποφάσισε νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴ ζωγραφική. Ἂν καὶ ἦταν ἀπὸ τοὺς άνθρώπους ποὺ συχνὰ ἀκοῦμε νὰ λένε πὼς «δὲν μποροῦν νὰ κάνουν οὔτε μιὰ φιγούρα», διαψεύστηκε! Τὸ άντίθετο μάλιστα. Μὲ τὶς φιγοῦρες τὰ κατάφερε μιὰ χαρά, ἀφοῦ, τὰ κυρίως ἀσπρόμαυρα σχέδιά του, ποὺ παριστάνουν εὔρωστους, τριχωτοὺς ἄντρες πάνω στὸ λευκό χαρτί, ἄντρες ποὺ παίρνουν ζωή, κάτω ἀπὸ τὶς πυκνὲς γραμμὲς τοῦ μολυβιοῦ καὶ κυρίως τοῦ κάρβουνου, μαρτυροῦν ἕνα ἔμφυτο ταλέντο ποὺ πραγματικὰ ἐξελύσσεται.
Στὰ ἔργα του, ἡ πυκνότητα τῶν γραμμῶν γεμίζει τὴ λευκὴ ἐπιφάνεια τοῦ χαρτιοῦ, σὲ σημεῖο ποὺ λὲς πὼς θὰ ἐκραγεῖ μπρὸς στὰ μάτια σου. Γραμμὲς ποὺ χαράσσονται μὲ ὀρμὴ γίγαντα, καθὼς ἡ μάζα τοῦ κάρβουνου, ποὺ ἀλλοῦ συμπυκνώνεται καὶ άλλοῦ διαθλᾶται, σχηματίζει τὰ τριχωτά -στιβαρὰ ὄσο καὶ οἱ γραμμές του- σώματα τῶν μοντέλων του, ποὺ συχνά εἶναι ὁ ἴδιος ἢ ὁ σύντροφός του. Μὲ ἄλλα λόγια, στὴν συντριπτική τους πλειοψηφία, τὰ ἔργα τοῦ Saul Lyons εἶναι αὐτοπορτρέτα...© ἔργων: Saul Lyons
© κειμένου: gayekfansi.blogspot.com

Ἐπίσημος διαδικτυακὸς τόπος τοῦ Saul Lyons:
https://www.saullyons.com/
Σελίδα τοῦ Saul Lyons στὸ Instagram:
https://www.instagram.com/saul_lyons/

  

  


 


 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου