Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

Dain V. Wake


Dain V. Wake, ἀφιέρωμα στὸ ζωγράφο
Τὸν Dain V. Wake τὸν γνωρίσαμε ἀπὸ τὸ διαδίκτυο μιὰ καὶ δὲν ἔχει ὣς τώρα κυκλοφορήσει καμιὰ μονογραφία του. Ἐξάλλου ὁ καλλιτέχνης σπάνια παρουσιάζει τὴ δουλειά του σὲ ἐκθέσεις. Προτιμᾶ τοὺς διαδικτυακοὺς τόπους προκειμένου νὰ προβάλλει τὴ δουλειά του.
Πραγματικά, μιὰ προσεκτικότερη ματιὰ στὰ ἔργα τοῦ Dain V. Wake μᾶς ξεκαθαρίζει πὼς καὶ τὰ ἴδια «δείχνουν» νὰ εἶναι λάτρεις ἑνὸς σύγχρονου τρόπου παρουσίασής του ὡς γνήσια, ἄλλωστε, τέκνα του.
Ἡ ἐργασία τοῦ Dain V. Wake κυμαίνεται μεταξὺ μιᾶς συνεχοῦς ἀναζήτησης πάνω στὸ χρῶμα καὶ ἑνὸς κατασταλαγμένου, παραστατικοῦ, σχεδίου τὸ ὁποῖο τὸ χρῶμα, ἂν καὶ κάποιες φορὲς σὲ ἐξπρεσιονιστικὴ χρήση, δὲν καταφέρνει νὰ διαλύσει. Εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἀνάγκη τοῦ καλλιτέχνη νὰ παραμένει ἀμετάκλητα συνδεδεμένος μὲ τὴν ἐξωτερικὴ πραγματικότητα —ἀντικείμενο ἢ σῶμα— μὲ ἄλλα λόγια, νὰ βλέπει παραστατικὰ τὸ θέμα του.
Τὰ πορτρέτα του ὁρίζονται πάντα ἀπὸ τὴν ἀπόλυτη γραμμή. Μιὰ γραμμὴ ποὺ τὰ ὁριοθετεῖ μέσα στὸ χῶρο καὶ τοὺς προσδίδει ἀκεραιότητα καὶ αὐθυπαρξία. Ἐπιπλέον, θὰ μποροῦσε νὰ μιλήσει κανεὶς γιὰ ἐπιρροὲς ἀπὸ τὸν σπουδαῖο Αὐστριακὸ ζωγράφο Egon Schiele, ἐπιρροὲς ἀπὸ κόμικς, ἀλλὰ αὐτὰ ἂς τὰ ἀφήσουμε στοὺς τεχνοκριτικούς...
Κλείνουμε τούτη τὴ μικρὴ ἀναφορά μας στὸ ἔργο τοῦ καλλιτέχνη μὲ μιὰ δήλωσή του. Μιλώντας λοιπὸν γιὰ ἕνα ἔργο του στὸ ὁποῖο εἰκονίζονται δυὸ ἄντρες νὰ φιλιοῦντα —ἔργο τὸ ὁποῖο παραθέτουμε πιὸ κάτω ὁ Dain V. Wake λέει: Ἤθελα νὰ δημιουργήσω μιὰ εἰκόνα ποὺ νὰ δείχνει τὴν πλειοψηφία τῶν ὁμοφυλόφιλων ἀνδρῶν ποὺ μοιάζουν ἐδῶ, στὸ Σὰν Φρανσίσκο. Δὲν ὑπάρχει τίποτα λιγότερο διασκεδαστικὸ ἀπὸ τὸ νὰ βλέπεις ἕνα ζευγάρι ποὺ περπατάει στὸ δρόμο ὅπου οἱ ἄντρες εἶναι τόσο ξεχωριστοί, ἀλλὰ ὅταν βλέπω ἕνα ζευγάρι ποὺ μοιάζει πραγματικό, γλυκό, ξεχωριστὸ καὶ ἁπλό, ἡ καρδιά μου δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ χαρεῖ. Τί ἔχει αὐτὴ ἡ εἰκόνα καὶ ἂν ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ μέλλον τοῦ Σὰν Φρανσίσκο δὲν εἶμαι ἀπολύτως σίγουρος, ἀλλὰ χαίρομαι νὰ τὴ βλέπω καὶ νὰ τὴ συλλογιέμαι, καὶ πάνω στὸ χαρτὶ δὲν πέρασα παρὰ τὴ χαρά μου καὶ τὸ ὄραμά μου.

© τῶν ἔργων τοῦ Dain V. Wake στὸν καλλιτέχνη, στὶς συλλογὲς ὅπου ἀνήκουν.
© κειμένου, gayekfansi.blogspot.com

Ὁ Dain V. Wake στὸ Twitter: Κλὶκ ἐδῶ
Ὁ Dain V. Wake στὸ Τumbir: Κλὶκ ἐδῶ
 
 

  


 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου