Τρίτη, 18 Αυγούστου 2020

Δυὸ ποίηματα τοῦ Ντίνου Χριστιανόπουλου (1931-2020)

 

 

 

 

 

κοιτάσματα ἡδονῆς στὰ σκέλια σου

τροφοδοτοῦν τὴν ἔμφυτη μοναξιά μου

ὅλα μοῦ φαίνονται ὄμορφα

ὅταν τὰ χέρια μου σὲ πασπατεύουν
ἀνακαλύπτοντας τοῦ ἔρωτα ρετάλια

ἀκριβοπληρωμένη μου χαρὰ

 

                   ***

 

ντύλιξε στὰ πόδια σου

τὴν ἔξαψή μου

κάνε με φουρφούρι

στὰ σκέλια σου

 

 Ντῖνος Χριστιανόπουλος, Τὸ κορμὶ καὶ τὸ σαράκι, Ἐκδόσεις Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη 1964.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου