Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Κολύμβηση, ένα ερωτικό άθλημα

© φωτογραφιών, στους φωτογράφους και στα site από όπου προέρχονται.