Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Ο ΓΕΝΝΑΡΗΣ ΤΟΥ 1904, ένα ποίημα του Κ.Π. Καβάφη (JANUARY 1904, a poem by C.P. Cavafy)
Ο ΓΕΝΝΑΡΗΣ ΤΟΥ 1904
Ἆ ἡ νύχταις τοῦ  Γεννάρη αὐτουνοῦ,
πού κάθομαι καί ξαναπλάττω μέ τόν νοῦ
ἐκείνες ταίς στιγμές καί σ’ ἀνταμόνω,
κι' ἀκούω τά λόγια μας τά τελευταῖα κι' ἀκούω τά πρώτα.

Ἀπελπισμέναις νύχταις τοῦ  Γενάρη αυτουνοῦ,
σάν φεύγ’ ἡ ὀπτασία καί μ’ αφίνει μόνο.
Πῶς φεύγει καί διαλύεται βιαστική —
πᾶνε τά δένδρα, πᾶνε οἱ δρόμοι, πᾶν τά σπίτια, πᾶν τά φῶτα·
σβήνει καί χάνετ’ ἡ μορφή σου ἡ ἐρωτική. 


[1904]
Κ. Π.  Καβάφης, Άπαντα ποιητικά, εκδόσεις Ύψιλον, Αθήνα 1990.JANUARY, 1904 
Ah, these nights of January
when I sit recreating our moments
in my mind and I meet you
and hear our last words and hear our first.

These desperate nights of January
as vision goes and I am alone.
How does it go, and quickly fade

gone the trees, gone the streets, gone the houses, gone the lights,
your erotic face erased and lost.
[1904
C. P. Cavafy, Aliki Barnstone, Translator
Από το site: http://www.vqronline.orgJANVIER, 1904
Ah, les nuits de ce janvier-ci
où je reste à recréer, par l' esprit
ces moments l à; je te rencontre
et j'entents nos derniéres paroles
etj'entends les premiéres

Nuits d
ésespérées de ce janvier-ci
quand ta visions disparaît, me laisse seul.
Comme elle fuit et dissipe furtivement-
les arbres disparaissent, les rus rues, les maisons,
les lumiéres disparaissent
ta forme amoureuse s'efface et se perd
Janvier 1904
C. P. Cavafy, traduction par Anges S. Vlachos, par CAVAFY Poemes Inedits (1882-1923), YPSILON édition, Athènes 1994.
Il gennaio del 1904
Ah, notti di questo mese di gennaio
che me ne sto a ricrare con la mente
quegli attimi, e t'incontro
e sento le nostre ultime parole, sento le prime.

Di questo gennaio disperate notti
quando la visione svanisce e resto solo.
Come fugge in fretta e dilegua -
svaniti gli alberi e le strade, svanite case e luci;
s'estingue la tua figura erotica e scompare
1904
Costantino Cavafis, traduzione di Nicola Crocetti, Costantino Cavafis POESIE EROTICHE, Crocetti Editore, Milano 1983.


1 σχόλιο: