Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

ΙΔΟΥ ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ
 
Lucas van Leyden, Ἡ τελευταία κρίση (λεπτομέρεια), 1526 μ.Χ.
 Λέιντεν (Ὀλλανδία), Museum De Lakenha.


 
Lucas van Leyden, (Ὁπως παραπάνω).

...καὶ γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται νὰ μάθουν ποῦ ἀνοίκει ἡ παραπάνω λεπτομέρεια τοῦ ἔργου Ἡ τελευταία κρίση τοῦ Ὁλλανδοῦ ζωγράφου καὶ χαράκτη Lucas van Leyden, τοὺς διαβεβαιώνω πὼς εἶναι στὸ τμῆμα τοῦ Παραδείσου. Ὁπότε ποιὸ εἶναι τὸ δίδαγμα; Εἶναι ὅτι κάνουμε τὰ πάντα σὲ τοῦτη τὴ ζωὴ μάγκες μου γιὰ νὰ βρεθοῦμε στὴν ἄλλη στὶς κοιλάδες τοῦ Παραδείου, ἀφοῦ έκεῖ βλέπω νὰ κατοικοῦν οὐρὶ καὶ ἐφαψίες ἄγγελοι!
Τώρα ἂν σᾶς ἐνδιαφέρουν οἱ πλούσιοι τῶ πνεύματι, τότε τυχήσατε. Αὐτοὶ πηγαίνουν κατευθείαν στὴν Κόλαση ἀφοῦ δὲν εἶναι ἐπιθυμητοὶ στὸν Παράδεισο -ὡς γνωστὸν ἡ χριστιανικὴ θρησκεία ἐνδιαφέρεται καὶ μακαρίζει τοὺς πτωχοὺς τῶ πνεύματι. Ὁπότε ποιὸ εἶναι τὸ δεύτερο -ἐν ἀντιθέσι μὲ τὸ πρῶτο- δίδαγμα; Εἶναι πὼς κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε σὲ αὐτὴ τὴ ζωή, ἔτσι ὤστε στὴν ἄλλη νὰ βρεθοῦμε κατευθείαν στὴν Κόλαση, τόπο διαμονής ὅλων τῶν σημαντικῶν ἀνθρώπων!! Κι ἂς πάει καὶ τὸ παλιάμπελο -τῶν οὐρὶ ἐννοῶ...
Κοίτα τώρα δίλημμα!!!


Lucas van Leyden, τελευταία κρίση (τρίπτυχο), 1526 μ.Χ.
 Λέιντεν (Ὀλλανδία), Museum De Lakenha.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου