Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

Καλὴ Ἀποκριὰ μὲ δυὸ Γαμοτράγουδα....

Ἀσπασμὸς φαλλοῦ στὸ Μπουρανὶ στὸν Τύρναβο. Φωτογραφία τοῦ 1952.Λέτι, λέτι, λέτι λέτι
ψουλουκεφαλὲς ν’ ἀρμέτι.
(Σάμος)

Καλῶς τον τὸ Νικόλα μας
πού ̔χει ψωλὴ μεγάλη
δυὸ πῆχες εἶναι μακριὰ
καὶ χώρια τὸ κεφάλι.
Καὶ τοῦ Γιάννη μας ἡ πούτσα
κάν’ γιὰ τ’ (ν) ἀχλαδιὰ ἀγκούτσα.
Τοῦ κόκουρα εἶνι μικρὴ
τοῦ γάιδαρου μεγάλη
δοκίμασε τοῦ Γιώργη μας
νὰ σοῦ ̔ρθει μιὰ ἡ ἄλλη.
(Σάμος)

Ὁ ποῦτσος του εἶχε σηκωθεῖ
ἥτανε σὰν ἀτσάλι
παντζάρι κατακόκκινο
ἥτανε τὸ κεφάλι.
Μὲ χάιδευε μὲ ἔγλειφε
μὲ χίλια δυὸ παιχνίδια
καὶ τὸν ἐπαρακάλεσα:
Βάλε μου καὶ τ’ ἀρχίδια.
(Ἁγιάννα Εὔβοιας)Τά τραγούδια ἀντλθηκαν ἀπὸ τὴν ὑπέροχη συλλογὴ τοῦ Παναγιώτη Καρώνη Πριάπεια & Σατυρικὰ- Δημοτικὰ Γαμοτράγουδα, Ἐκδόσεις τὸ Δόντι, Πάτρα 2016.
Ἡ φωτὸ ἀντλήθηκε ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Θάνου Μουραῆ - Βελλούδιου, Εὐγονία,  Ἐκδόσεις Ἄγρα, Ἀθήνα 1991


1 σχόλιο: