Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2019

Τὰ καλοκαιρινὰ τοῦ Gabriel Garbow


 
Μὲ τὸ ἔργο τοῦ Gabriel Garbow ἀσχοληθήκαμε λιγάκι σὲ προηγούμενο ἀφιέρωμά μας, ὁπότε ἡ ὁποιαδήποτε ἀναφορά μας ἐδῶ θὰ ἀποτελοῦσε σχεδὸν καθαρὴ -καὶ βεβαίως ἀνιαρή- ἐπανάληψη. Καί πολλοὶ μπορεῖ νὰ πιστεύουν βέβαια στό, ἐπανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως, πρέπει ὅμως νὰ συνυπάρχει, -ἀπαραιτῆτος θὰ προσθέταμε μάλιστα- καὶ ἡ θέληση γιὰ μάθηση...
Γι᾿ αὐτό, λοιπόν, ἐδῶ, θὰ περιοριστοῦμε νὰ παρουσιάσουμε τὰ Καλοκαιρινὰ τοῦ καλλιτέχνη, ἤ, ἂν προτιμᾶτε, τὰ ἔργα έκεῖνα ποὺ θυμίζουν ἀλλὰ κυρίως ἀναπνέουν καλοκαίρι· ἐξάλλου τὸ καλοκαιράκι μιὰ χαρὰ κρατεῖ στὴν Ἑλλάδα...
4/09/2019
gayekfansi.blogspot.com


Ἀφιέρωμα τοῦ blog στὸν Gabriel Garbow: Κλὶκ ἐδῶ
 


 

 


 

 


 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου