Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Ο ΔΕΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ, ένα ποίημα του Κ.Π. Καβάφη (The Bandaged Shoulder, a poem by C.P. Cavafy)


Ο ΔΕΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ
Εἶπε πού χτύπησε σέ τοῖχον ἥ πού ἔπεσε.
Μά πιθανόν ἡ αἰτία νἆταν ἄλλη
τοῦ πληγωμένου καί δεμένου ὤμου
.

Μέ μιά κομμάτι βίαιη κίνησιν,
ἀπ' ἔνα ράφι γιά νά καταιβάσει κάτι
φωτογραφίες πού ἢθελε νά δεῖ ἀπό κοντά,
λύθηκεν ὁ ἐπίδεσμος κ' ἔτρεξε λίγο α
μα.

Ξανάδεσα τόν
μο, καί στό δέσιμο
ἀργούσα κάπως· γιατί δέν πονο
σε,
καί μ'
ρεζε νά βλέπω τό αμα. Πράγμα
το
έρωτός μου τό αμα ἐκεῖνο ταν.

Σάν ἔφυγε η
ρα στήν καρέγλα ἐμπρός,
ἕνα κουρέλλι ματωμένο, ἀπ' τά πανιά,
κουρέλλι πού ἔμοιαζε γιά τά σκουπίδια κατ' εὐθείαν·
καί πού στά χείλη μου τό πῆρα ἐγώ,
καί πού τό φύλαξα
ρα πολλή -
τό α
μα το ἔρωτος στά χείλη μου ἐπάνω.
Κ.Π. Καβάφης, Άπαντα Ποιητικά, εκδόσεις Ύψιλον, Αθήνα 1990
THE BANDAGED SHOULDER
He said he'd bumped into or fallen.
But probably something else was the cause
of the injured and bandaged shoulder.

Because of a rather hasty movement,
in order to take down from my shelf
some photographs he wanted to see more closely,
the bandage had come loose and a little blood had trickled.

l bandaged his shoulder again, and while doing so
l delayed somewhat; for he was in no pain,
and l liked looking at the blood. An object
of my love was what that blood was.

When he'd gone l found beside chair,
a bloodied rag, from the dressings,
clearly a rag straight for the garbage;
that l put against my lips,
and held there for some time-
the blood of love on my lips.
  
Μετάφραση David Connolly. Από το λεύκωμα του Δημήτρη Γέρου SHADES OF LOVE, εκδόσεις, Insight Edition, San Rafael, California 2010.
Copyright © μετάφρασης: 2010 David Connolly
Copyright © φωτογραφιών: fratmen.com
Translated from the Greek by David Connolly. From the book, SHADES OF LOVE by Dimitris Yeros, Publisher, Insight Edition, San Rafael, California 2010.
Copyright © translated: 2010 David Connolly
Copyright © photographs: fratmen.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου