Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Περὶ Ἔρωτος θεραπεία

Ἔρωτος γὰρ οὐδὲν φάρμακον, οὐ πινόμενον, οὐκ ἐσθιόμενον, οὐκ ᾠδαῖς λαλούμενον, ὅτι μὴ φίλημα καὶ περιβολὴ καὶ συγκατακλιθῆναι γυμνοῖς σώμασι.


Λόγγου, Δάφνις καὶ Χλόη, Λόγος Β' VII, 7.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου