Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

Oὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν Αὐτόν.


Ο υπέροχος Άγγελος «ἦν δέ ή ἰδέα αὐτο ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεί χιών». Τμήμα από τις Μυροφόρες στο μνήμα, 1222-1228 μ.Χ. Μονή της Μιλέσεβα, καθολικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου