Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

ΕΝ ΑΠΟΓΝΩΣΕΙ, ένα ποίημα του Κ.Π. Καβάφη (IN DESPAIR, a poem of C.P. Cavafy)

 
 
ΕΝ ΑΠΟΓΝΩΣΕΙ
Τόν χασ' ντελς.     Καί τώρα πιά ζητε
στά χείλη καθενός    καινούριου
ραστ
τά χείλη τά δικά του·    στήν
νωσι μέ κάθε
καινούριον
ραστ     ζητε να πλανηθε
πώς ε
ναι ό διος νέος,    πώς δίδεται σ' κενον.

Τόν
χασ' ντελς,    σάν νά μή πρχε κάν.
Γιατί
θελε -επ' κείνος-    θελε νά σωθε
ἀπ' τήν στιγματισμένη,    τήν νοσηρά
δονή·
ἀπ' τήν στιγματισμένη,    το
ασχους δονή. 
ταν καιρός ακόμη -    ς επε - νά σωθεί.

Τόν
χασ' ντελς,    σάν νά μή ὐπήρχε κάν. 
πό τήν φαντασίαν,     ἀπό τές παραισθήσεις
στά χείλη
λλων νέων    τά χείλη του ζητε·
γυρεύει νά α
σθανθεί    ξανά τόν ρωτά του.
[1923]
Κ.Π. Καβάφης, Άπαντα Ποιητικά, εκδόσεις Ύψιλον, Αθήνα 1990
IN DESPAIR
He lost him completely.    And now
in the of each    new lover
he seeks his lips;    in the union with each
new lover    he seeks to deceive himself
that it's the same young man,     that he's surrendering to him.

He lost him completely,     as if he'd never existed.
For the young man wanted-he said-    wanted to save himself
from that tainted,    unwholesome pleasure;
from that tainted,    shameful pleasure.
There was still time-     so he said-to save himself.

He lost him completely,     as if he'd never existed.
Though imagination,     though fantasies
in the lips of other young men     he seeks his lips;
trying to feel    his sensual love once more.
[1923]

Μετάφραση David Connolly. Από το λεύκωμα του Δημήτρη Γέρου SHADES OF LOVE, εκδόσεις, Insight
Edition, San Rafael, California 2010.
Copyright © μετάφρασης: 2010 David Connolly
Translated from the Greek by David Connolly. From the book, SHADES OF LOVE by Dimitris Yeros, Publisher, Insight Edition, San Rafael, California 2010.
Copyright © translated: 2010 David Connolly 

Η Diamanda Galás τραγουδά το ΕΝ ΑΠΟΓΝΩΣΕΙ [IN DESPAIR], (YouTube): Κλικ εδώ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου